60410 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน: การทดสอบค่าเฉลี่ยและสัดส่วนของประชากร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน: การทดสอบค่าเฉลี่ยและสัดส่วนของประชากร
6 มกราคม 2566 | 0:00 | 744 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน: การทดสอบค่าเฉลี่ยและสัดส่วนของประชากร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ