60410 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 แบบจำลองอัตตถดถอย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 แบบจำลองอัตตถดถอย
5 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 590 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 14 ตอนที่ 1 แบบจำลองอัตตถดถอย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ