60410 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูล
31 มกราคม 2566 | 0:00 | 907 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ