60410 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี Unit Root Test

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี Unit Root Test
31 มกราคม 2566 | 0:00 | 2053 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 �เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี Unit Root Test

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ