60410 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ข้อกำหนด คุณสมบัติของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ข้อกำหนด คุณสมบัติของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอ
4 มกราคม 2566 | 0:00 | 840 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 3 ตอนที่ 2 ข้อกำหนด คุณสมบัติของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ