93472 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาโรงงานผลิตพืช บริษัท บารมีพิรุณ จำกัด

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาโรงงานผลิตพืช บริษัท บารมีพิรุณ จำกัด
6 มีนาคม 2567 | 0:00 | 320 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ