93472 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงงานผลิตพืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงงานผลิตพืช
12 มกราคม 2567 | 0:00 | 445 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช รายการที่ 10 ตอนที่ 2 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงงานผลิตพืช

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ