93472 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
1 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 570 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช รายการที่ 12 ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ