93472 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต
26 มกราคม 2567 | 0:00 | 434 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช รายการที่ 11 ตอนที่ 2 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตแ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ