93472 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 สถานการณ์ และปัจจัยส่งเสริมการผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ ฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 สถานการณ์ และปัจจัยส่งเสริมการผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ ฯ
26 มกราคม 2567 | 0:00 | 533 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช รายการที่ 1 ตอนที่ 2 สถานการณ์ และปัจจัยส่งเสริมการผลิตพืชในโรงเรือน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ