93472 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การจัดการธาตุอาหารพืช การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ และสารละลายธาตุอาหารพืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การจัดการธาตุอาหารพืช การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ และสารละลายธาตุอาหารพืช
9 มกราคม 2567 | 0:00 | 566 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การจัดการธาตุอาหารพืช การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ และสา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ