93472 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต
2 มกราคม 2567 | 0:00 | 694 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช รายการที่ 6 ตอนที่ 3 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ