58708 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 การนำกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ: การวางแผนปฎิบัติการ แผนงานโครงการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58708 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 การนำกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ: การวางแผนปฎิบัติการ แผนงานโครงการ
3 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 575 | 0 |
แชร์ :

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล ายการที่ 1 ตอนที่ 4 การนำกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ: การวางแผนปฎิบัติการ แผนงา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ