style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

58708 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ความสำคัญของกลยุทธ์และการจัดโครงสร้าง ไม่เป็นสาธารณะ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58708 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ความสำคัญของกลยุทธ์และการจัดโครงสร้าง ไม่เป็นสาธารณะ
20 กันยายน 2566 | 0:00 | 783 | 0 |
แชร์ :

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ความสำคัญของกลยุทธ์และการจัดโครงสร้าง ไม่เป็นสาธารณ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ