58708 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 การเงินการคลังภาคบริการสุขภาพกับสัมฤทธิ์ผลตามแผนกลยุทธ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58708 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 การเงินการคลังภาคบริการสุขภาพกับสัมฤทธิ์ผลตามแผนกลยุทธ์
20 กันยายน 2566 | 0:00 | 520 | 0 |
แชร์ :

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล รายการที่ 8 ตอนที่ 1 การเงินการคลังภาคบริการสุขภาพกับสัมฤทธิ์ผลตามแผนกลย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ