58708 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์องค์กร ทางเลือก

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58708 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์องค์กร ทางเลือก
3 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 673 | 0 |
แชร์ :

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล รายการที่ 1 ตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์องค์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ