58708 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 แนวโน้มทิศทางการจัดการเชิงกลยุทธ์โรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58708 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 แนวโน้มทิศทางการจัดการเชิงกลยุทธ์โรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ
19 กันยายน 2566 | 0:00 | 577 | 0 |
แชร์ :

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล รายการที่ 10 ตอนที่ 1 แนวโน้มทิศทางการจัดการเชิงกลยุทธ์โรงพยาบาลในประเทศแ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ