58708 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 เครื่องมือวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญสำหรับผู้บริหาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58708 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 เครื่องมือวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญสำหรับผู้บริหาร
14 กันยายน 2566 | 0:00 | 328 | 0 |
แชร์ :

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล รายการที่ 5 ตอนที่ 2 เครื่องมือวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญสำหรับผู้บริ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ