58708 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58708 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
3 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 450 | 0 |
แชร์ :

58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ