93472 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช
2 มกราคม 2567 | 0:00 | 641 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช รายการที่ 6 ตอนที่ 1 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ