93472 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยในโรงงานผลิตพืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยในโรงงานผลิตพืช
1 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 487 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผ รายการที่ 13 ตอนที่ 3 กระบวนการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยในโรงงานผลิตพืช

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ