93472 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93472 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยฯ
1 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 665 | 0 |
แชร์ :

93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโร รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ