60410 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (Unit root process)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (Unit root process)
3 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 830 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (Unit root process)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ