60410 รายการที่ 10 ตอนที่ 5 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยภายหลังแก้ไขปัญหา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 10 ตอนที่ 5 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยภายหลังแก้ไขปัญหา
31 มกราคม 2566 | 0:00 | 308 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 10 ตอนที่ 5 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยภายหลังแก้ไขปัญหา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ