60410 รายการที่ 9 ตอนที่ 4 การประมาณค่าตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้นตอนด้วยโปรแกรม Gretl

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 9 ตอนที่ 4 การประมาณค่าตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้นตอนด้วยโปรแกรม Gretl
26 มกราคม 2566 | 0:00 | 687 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 9 ตอนที่ 4 การประมาณค่าตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้นตอนด้วยโปรแกรม Gretl

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ