60410 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 ตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่อง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 ตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่อง
26 มกราคม 2566 | 0:00 | 683 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 9 ตอนที่ 3 ตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ