60410 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
4 มกราคม 2566 | 0:00 | 777 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 3 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ