94330 รายการที่ 3 ตอนที่ 8 กระบวนการผลิตน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรบรรจุขวดด้วยการใช้ความร้อน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94330 รายการที่ 3 ตอนที่ 8 กระบวนการผลิตน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรบรรจุขวดด้วยการใช้ความร้อน
4 กันยายน 2566 | 0:00 | 807 | 0 |
แชร์ :

94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร รายการที่ 3 ตอนที่ 8 กระบวนการผลิตน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรบรรจุขวดด้วยการใช้ความร้อน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง






























วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ