94330 รายการที่ 1 ตอนที่ 6 ขั้นตอนการจัดทำโครงการลงทุนเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94330 รายการที่ 1 ตอนที่ 6 ขั้นตอนการจัดทำโครงการลงทุนเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร
30 สิงหาคม 2566 | 0:00 | 809 | 0 |
แชร์ :

94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร รายการที่ 1 ตอนที่ 6 ขั้นตอนการจัดทำโครงการลงทุนเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ