94330 รายการที่ 3 ตอนที่ 6 ตัวอย่างสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยการใช้ความร้อนระดับการสเตอริไลซ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94330 รายการที่ 3 ตอนที่ 6 ตัวอย่างสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยการใช้ความร้อนระดับการสเตอริไลซ์
4 กันยายน 2566 | 0:00 | 609 | 0 |
แชร์ :

94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร รายการที่ 3 ตอนที่ 6 ตัวอย่างสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยการใช้ความร้อนระดับการสเตอริไลซ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ