94330 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การวางผังการผลิต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94330 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การวางผังการผลิต
4 กันยายน 2566 | 0:00 | 380 | 0 |
แชร์ :

94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร การวางผังสถานประกอบการธุรกิจการเกษตร แนวคิดการวางผังสถานประกอบการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง






























วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ