94330 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของธุรกิจ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94330 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของธุรกิจ
30 สิงหาคม 2566 | 0:00 | 774 | 0 |
แชร์ :

94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของธุรกิจ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ