94330 รายการที่ 3 ตอนที่ 5 ตัวอย่างสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยการใช้ความร้อนระดับการพาสเจอร์ไรซ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94330 รายการที่ 3 ตอนที่ 5 ตัวอย่างสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยการใช้ความร้อนระดับการพาสเจอร์ไรซ์
4 กันยายน 2566 | 0:00 | 780 | 0 |
แชร์ :

94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร การแปรรูป สินค้าเกษตร การพาสเจอร์ไรซ์ ความร้อน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ