99712 รายการที่ 6 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 2 สาธิตโปรแกรม กรณีศึกษา GANs

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99712 รายการที่ 6 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 2 สาธิตโปรแกรม กรณีศึกษา GANs
23 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 778 | 0 |
แชร์ :

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ รายการที่ 6 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 2 สาธิตโปรแกรม กรณีศึกษา GANs

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ