99712 รายการที่ 4 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 2 เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99712 รายการที่ 4 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 2 เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน
21 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 575 | 0 |
แชร์ :

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ รายการที่ 4 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 2 เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ