99712 รายการที่ 5 หน่วย 8 ตอนที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99712 รายการที่ 5 หน่วย 8 ตอนที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียม
21 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 545 | 0 |
แชร์ :

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ รายการที่ 5 หน่วย 8 ตอนที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ