99712 รายการที่ 2 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99712 รายการที่ 2 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
21 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 633 | 0 |
แชร์ :

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ รายการที่ 2 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ