99712 รายการที่ 1 หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1 วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99712 รายการที่ 1 หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1 วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
21 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 1204 | 0 |
แชร์ :

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ รายการที่ 1 หน่วยที่ 1 ตอนที่ 1 วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ