99712 รายการที่ 2 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99712 รายการที่ 2 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
21 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 690 | 0 |
แชร์ :

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ รายการที่ 2 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ