33204 รายการที่ 7 การใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33204 รายการที่ 7 การใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 760 | 0 |
แชร์ :

33204 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ (ป)

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33204 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ (ป) รายการที่ 7 การใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ