33204 รายการที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33204 รายการที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560)
10 พฤศจิกายน 2564 | 0:00 | 784 | 0 |
แชร์ :

33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป)

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560 หน้าที่ของรัฐ


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ