33204 รายการที่ 6 การบริหารราชการแผ่นดิน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33204 รายการที่ 6 การบริหารราชการแผ่นดิน
8 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 759 | 0 |
แชร์ :

 33204 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ (ป)

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33204 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ (ป) รายการที่ 6 การบริหารราชการแผ่นดิน

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ