33204 รายการที่ 14 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33204 รายการที่ 14 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
8 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 923 | 0 |
แชร์ :

33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป)

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป) รายการที่ 14 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ