33204 สื่อสอนเสริม รายการที่ 12 การปกครองท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33204 สื่อสอนเสริม รายการที่ 12 การปกครองท้องถิ่น
25 พฤศจิกายน 2564 | 0:00 | 694 | 0 |
แชร์ :

33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป)

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป) สื่อสอนเสริม รายการที่ 12 การปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ