33204 สื่อสอนเสริม รายการที่ 10 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33204 สื่อสอนเสริม รายการที่ 10 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
25 พฤศจิกายน 2564 | 0:00 | 981 | 0 |
แชร์ :

33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป)

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33204มกฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป) สื่อสอนเสริม รายการที่ 10 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า)

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ