99712 รายการที่ 3 หน่วยที่ 6 ตอนที่ 1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพธอน 1

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99712 รายการที่ 3 หน่วยที่ 6 ตอนที่ 1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพธอน 1
25 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 724 | 0 |
แชร์ :

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ รายการที่ 3 หน่วยที่ 6 ตอนที่ 1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพธอน 1

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ