99712 รายการที่ 9 หน่วยที่ 12 ตอนที่ 1 การแปลงเสียงเป็นตัวหนังสือ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99712 รายการที่ 9 หน่วยที่ 12 ตอนที่ 1 การแปลงเสียงเป็นตัวหนังสือ
23 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 714 | 0 |
แชร์ :

99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ รายการที่ 9 หน่วยที่ 12 ตอนที่ 1 การแปลงเสียงเป็นตัวหนังสือ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ