94330 รายการที่ 3 ตอนที่ 9 กระบวนการผลิตแบบใช้เครื่องฆ่าเชื้อชนิดพ้นน้ำและแบบใช้การบรรจุร้อน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94330 รายการที่ 3 ตอนที่ 9 กระบวนการผลิตแบบใช้เครื่องฆ่าเชื้อชนิดพ้นน้ำและแบบใช้การบรรจุร้อน
4 กันยายน 2566 | 0:00 | 716 | 0 |
แชร์ :

94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94330 การจัดการการปฎิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร การแปรรูป รายการที่ 3 ตอนที่ 9 กระบวนการผลิตแบบใช้เครื่องฆ่าเชื้อชนิดพ้นน้ำและแบบใช้การบรรจุร้อน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ