97221 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การสร้างกลยุทธ์บนพื้นฐานจากความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97221 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การสร้างกลยุทธ์บนพื้นฐานจากความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
16 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 558 | 0 |
แชร์ :

97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การสร้างกลยุทธ์บนพื้นฐานจากความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ