97221 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์กับการส่งเสริมกระบวนการคิดในเชิงธุรกิจ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97221 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์กับการส่งเสริมกระบวนการคิดในเชิงธุรกิจ
9 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 624 | 0 |
แชร์ :

97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุต รายการที่ 4 ตอนที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์กับการส่งเสริมกระบวนการคิดในเชิงธุรกิจ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ